جستجو حرفه ای

The Blacklist

(2013–) 1080p Blu-Ray
01 بهمن 1400 : زمان آخرین بروزرسانی
8
IMDb
220,165 vote
0
Metacritic
0
Rotten Tomatoes
9
User
67 vote
به این سریال امتیاز دهید
داستان این سریال درباره شخصی به نام ” Red ” که یک خلاف کار بزرگ و حرفه ای است که زمان زیادی مامورین و پلیس و اف بی آی دنبای او بودند. اما روزی او تصمیم میگیرد خود را تحویل قانون بدهد. اما برای این کار شرایطی در نظر دارد. او میخواهد تنها با یک پلیس کار کند و با همکاری آن پلیس بقیه افراد خلاف کار و تبهکار معروف را دستگیری کند...
مشاهده کامل
وضعیت پخش : در حال پخش
Name
Episode 01 700 MB
Episode 02 700 MB
Episode 03 700 MB
Episode 04 700 MB
Episode 05 700 MB
Episode 06 700 MB
Episode 07 700 MB
Episode 08 700 MB
Episode 09 700 MB
Episode 10 700 MB
Episode 11 700 MB
Episode 12 700 MB
Episode 13 700 MB
Episode 14 700 MB
Episode 15 700 MB
Episode 16 700 MB
Episode 17 700 MB
Episode 18 700 MB
Episode 19 700 MB
Episode 20 700 MB
Episode 21 700 MB
Episode 22 700 MB
Episode 23 700 MB
Name
Episode 01 151 MB
Episode 02 151 MB
Episode 03 151 MB
Episode 04 151 MB
Episode 05 151 MB
Episode 06 151 MB
Episode 07 151 MB
Episode 08 151 MB
Episode 09 151 MB
Episode 10 151 MB
Episode 11 151 MB
Episode 12 151 MB
Episode 13 151 MB
Episode 14 151 MB
Episode 15 151 MB
Episode 16 151 MB
Episode 17 151 MB
Episode 18 151 MB
Episode 19 151 MB
Episode 20 151 MB
Episode 21 151 MB
Episode 22 151 MB
Episode 23 151 MB
Name
Episode 01 350 MB
Episode 02 350 MB
Episode 03 350 MB
Episode 04 350 MB
Episode 05 350 MB
Episode 06 350 MB
Episode 07 350 MB
Episode 08 350 MB
Episode 09 350 MB
Episode 10 350 MB
Episode 11 350 MB
Episode 12 350 MB
Episode 13 350 MB
Episode 14 350 MB
Episode 15 350 MB
Episode 16 350 MB
Episode 17 350 MB
Episode 18 350 MB
Episode 19 350 MB
Episode 20 350 MB
Episode 21 350 MB
Episode 22 350 MB
Episode 23 350 MB
Name
Episode 00 106 MB
Episode 01 106 MB
Episode 02 106 MB
Episode 03 106 MB
Episode 04 106 MB
Episode 05 106 MB
Episode 06 106 MB
Episode 07 106 MB
Episode 08 106 MB
Episode 09 106 MB
Episode 10 106 MB
Episode 11 106 MB
Episode 12 106 MB
Episode 13 106 MB
Episode 14 106 MB
Episode 15 106 MB
Episode 16 106 MB
Episode 17 106 MB
Episode 18 106 MB
Episode 19 106 MB
Episode 20 106 MB
Episode 21 106 MB
Episode 22 106 MB