جستجو حرفه ای

« "برکینگ بد" در کتاب گینس ثبت شد »

سریال "Breaking Bad" اولین سریال ثبت شده در کتاب گینس است که به عنوان ارزشمندترین سریال تاریخ انتخاب شده که نزدیک به 100 درصد نقدهای آن مثبت است‼️