جستجو حرفه ای

« قسمت دومِ فیلم «Gladiator» ساخته خواهد شد ! »

به گفته جناب "ریدلی اسکات" ، فیلمنامه این عنوان هم اکنون درحال نگارش است و فیلمبرداری آن پس از به اتمام رساندنِ پروژه جدیدش (Kitbag) ، در اواخر سال 2022 یا اوایل سال 2023 کلیک خواهد خورد...